เบอร์โทรศัพท์ 038-607 664
ที่อยู่ 267/142, ถนนสุขุมวิท, ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21150, Thailand